צפייה ישירה בשירים וסרטוני אנימציה ברצף לילדים, לוחצים והילדים נהנים.