You are currently viewing קישוט מחברות
4.7/5 - (3 votes)

היום נראה לכם איך עושים קישוט מחברות DIY

צעד אחר צעד
ניקח מחברת רגילה לגמרי (זולה ופשוטה)


קישוט מחברת

נבחר לנו דף צבעוני או וואשי טייפ
הנייר צריך לבלוט מהמחברת כ2 סמ'
נמרח טיפה דבק
נניח את המחברת על הנייר
ונגזור את הפינות כך
קישוט מחברת
נמרח דבק בשוליים הבולטים החוצה
קישוט מחברת
נקפל את השוליים כלפי פנים ונלחץ להדבקה
קישוט מחברת
כך גם בשול הבא אחריו
קישוט מחברת
עכשיו נגור ונלחץ על המחברת להדבקה מושלמת
קישוט מחברת
נבחר לנו דף צביעה , נוריד אותו, נדפיס ונצבע
מומלץ לצייר בעצמכם
קישוט לצביעהקישוט לצביעהקישוט לצביעהקישוט לצביעהקישוט לצביעהקישוט לצביעה
יופי צבענו, היה לנו כיף
עכשיו נגזור יפה מסביב
קישוט מחברת
נדביק במרכז המחברת את הקישוט המהמם שלנו
קישוט מחברת
ניקח כמה דפים צבעוניים
קישוט מחברת
נגזור אותם לפרורי קישוטים (קונפטי)
קישוט מחברת
נדביק אותם בצורה אקראית
קישוט מחברת
נעטוף בעטיפה שקופה
קישוט מחברת
והנה לנו מחברת מקושטת מהממת