5/5 - (2 votes)

מבחר של מסכות של בעלי חיים לפורים ולהצגות ומסיבות בגן הילדים:
מסכה של פיל, מסכה של נמר, מסכה של אריה, מסכה של ג'ירפה, מסכה של קוף, ומסכה של הזברה כולם באריזה אחת.
מסכה-פיל-נמר-גירפה-זברה-קוף-אריה
כמות באריזה: 100 אריזות של 6 מסכות בכל אחת