Rate this post

לימוד פסנתר ואורגן לילדים. בסרטון מסבירה לילי כיצד מניחים בצורה נכונה את כפות הידיים על הפסנתר, איך מנגנים את השיר לדוד משה הייתה חווה בשתי ידיים.