4.5/5 - (8 votes)

2ריקוד-קצב

לחיים בשבטי Malinke יש קצב (Foli). הקצב הוא יותר מתיפוף, ריקוד או צליל. הוא נמצא בכל חלק מחיי היומיום.

1ריקוד-קצב

4ריקוד-קצב

הסרט הזה הוא הצצה לעולמם המופלא של בארו שילוב יוצא דופן של תמונה וצליל, מזין את החושים ומזכיר לכולנו עד כמה חיוני הקצב בחיים.

3ריקוד-קצב