You are currently viewing בריאה Creation
5/5 - (1 vote)

אנימציית פלאש ותלת מימד 
שנה: 2006 
יוצרים: תומר סולומון, יואב שביל
השראה מהסמל והמושג יין-יאנג ומהצייר מ.ק אשר 

הסרטון מציג שני כוחות מנוגדים המתקיימים אחד לצד השני, ע י שינוי של אחד נוצר השני. האחד לא מתקיים ללא השני. הכוחות מוצגים ע י שני צבעים שחור ולבן. ללא הלבן לא היה ניתן להבחין בשחור ולהיפך. הסרט מתחיל בחלוקה שווה של הפריים לשניים. ישנו ערעור קטן של הגבולות ואז נכנס המזלג כדימוי לפלישה ברצון לדקור ולקחת מהאחר. מכאן ממשיך הדו-שיח לסיפור בריאת היקום עד ההרמוניה השלמה שיוצרת את כדור הארץ והיקום כולו.